โรงเรียนปากพูน
193 หมู่ 8   ตำบลปากพูน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7577-4155
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวจากกลุ่มบริหารวิชาการ
610306ขอเชิญอบรมโครงการการสร้างนวัตกรด้วยเครื่องพิมพ์3มิติ (อ่าน 88) 20 มี.ค. 61
610228ประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่13 (อ่าน 93) 20 มี.ค. 61
610308การประกวดสร้างสิ่งวัสดุจากวัสดุเหลือใช้ (อ่าน 89) 14 มี.ค. 61
610304การอบรมครูคณิตศาสตร์ภาคฤดูร้อน ปี2561 (อ่าน 101) 14 มี.ค. 61
610302อบรมลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมALTC (อ่าน 90) 14 มี.ค. 61
610305รับสมัครเรียนภาคฤดูร้อน (อ่าน 105) 12 มี.ค. 61
610223ประกวดสิ่งประดิษบ์จากวัสดุเหลือใช้ (อ่าน 97) 12 มี.ค. 61
610306การประกวดคำขวัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเขียว (อ่าน 90) 08 มี.ค. 61
610228ประชาสัมพันธ์ประกาศของ คุรุสภา (อ่าน 88) 08 มี.ค. 61
ปฏิทินปฏิบัติงานปลายภาค งานวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 2/60 (อ่าน 172) 07 มี.ค. 61
610209การจัดประกวดโครงงานสะเต็มรอบคัดเลือก (อ่าน 93) 06 มี.ค. 61
610214การจัดทำคำของบประมาณ 62 (อ่าน 62) 06 มี.ค. 61
610219เชิญโรงเรียนบันทึกวิดีทัศน์กิจกรรมการพัฒนาการอ่านออกเสียง (อ่าน 109) 06 มี.ค. 61
610220การเฝ้าระวังโรคติดต่อ (อ่าน 85) 06 มี.ค. 61
610216โรงเรียนกีฬา (อ่าน 65) 06 มี.ค. 61
610207ประกวดคลิปวิดีโอ (อ่าน 50) 06 มี.ค. 61
610104ประกวดเขียนจดหมายเยาชน (อ่าน 50) 06 มี.ค. 61
610221การทำภาพยนต์สั้น (อ่าน 49) 06 มี.ค. 61
610214เยาวชนรุ่นใหม่ต่อต้านยาเสพติด (อ่าน 73) 06 มี.ค. 61
610221ประกวดวาดภาพ (อ่าน 52) 06 มี.ค. 61