โรงเรียนปากพูน
193 หมู่ 8   ตำบลปากพูน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7577-4155
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวจากกลุ่มบริหารวิชาการ
610516การแข่งขันASMOT Thai ปี 2561 (อ่าน 93) 01 มิ.ย. 61
610320การจัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูฯ (อ่าน 83) 23 พ.ค. 61
600517ขอเชิญเข้าร่วมโครงการนักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่2 (อ่าน 93) 23 พ.ค. 61
610516การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโครงการ ข.ว.สร้างโอกาส (อ่าน 128) 23 พ.ค. 61
610209การจัดประกวดโครงงานสะเต็มศึกษารอบคัดเลือก (อ่าน 91) 23 พ.ค. 61
610522รับฟังการประชุมทางไกล การประเมินความพึงพอใจของประชาชน (อ่าน 157) 22 พ.ค. 61
610516การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพ (อ่าน 99) 22 พ.ค. 61
610510ประชาสัมพันธ์อบรมลูกเสือป้องกันยาเสพติด (อ่าน 94) 22 พ.ค. 61
610502สมัครโครงการส่งเสริมเวทีเพื่อพัฒนาหลักสูตรสพฐ อาชีวะ+ (อ่าน 72) 22 พ.ค. 61
610502ขอเชิญร่วมกิจกรรมและประกวดสื่อสร้างสรรค์ กบจูเนียร์ปี10 (อ่าน 99) 22 พ.ค. 61
610502การประกวดดนตรีไทย ขลุ่ย (อ่าน 75) 22 พ.ค. 61
610501สอบชิงทุงนักเรียนแลกเปลี่ยน (อ่าน 52) 22 พ.ค. 61
610501เชิญสมัครเป็นสมาชิกOBECLINE2018 (อ่าน 59) 22 พ.ค. 61
610430โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ (อ่าน 75) 22 พ.ค. 61
610423ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (อ่าน 55) 22 พ.ค. 61
610330ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมเยาชนเพื่อทำวิจัยท้องถิ่น (อ่าน 55) 22 พ.ค. 61
610510ส่งคำสพฐ-ยกเลิกมฐ การเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (อ่าน 93) 22 พ.ค. 61
610507แจ้งวันสอนธรรมศึกษา (อ่าน 81) 22 พ.ค. 61
610320การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต61 (อ่าน 166) 30 เม.ย. 61
การอบรมเชิงปฏิบัติการ DT (Design and technology) พื้นฐานการขับเคลื่อนนวัตกรรม (อ่าน 161) 09 เม.ย. 61
610322อบรม สสวท (อ่าน 136) 05 เม.ย. 61
610321ยกเลิกยืมหนังสือเรียน (อ่าน 145) 05 เม.ย. 61
610227ประกวดเรียงความOTOP (อ่าน 140) 05 เม.ย. 61
610227การทดสอบสมรรถนะครูด้านการวัดผลฯ (อ่าน 134) 05 เม.ย. 61
610323การประกวดผลงานสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น (อ่าน 102) 04 เม.ย. 61
610407ใบมอบตัวนักเรียน61 (อ่าน 122) 04 เม.ย. 61
610407รายชื่อนักเรียน-มอบตัวนักเรียน61 (อ่าน 106) 04 เม.ย. 61
610306ขอเชิญอบรมโครงการการสร้างนวัตกรด้วยเครื่องพิมพ์3มิติ (อ่าน 113) 20 มี.ค. 61
610228ประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่13 (อ่าน 125) 20 มี.ค. 61
610304การอบรมครูคณิตศาสตร์ภาคฤดูร้อน ปี2561 (อ่าน 136) 14 มี.ค. 61
610302อบรมลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมALTC (อ่าน 117) 14 มี.ค. 61
610308การประกวดสร้างสิ่งวัสดุจากวัสดุเหลือใช้ (อ่าน 118) 14 มี.ค. 61
610305รับสมัครเรียนภาคฤดูร้อน (อ่าน 147) 12 มี.ค. 61
610223ประกวดสิ่งประดิษบ์จากวัสดุเหลือใช้ (อ่าน 130) 12 มี.ค. 61
610306การประกวดคำขวัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเขียว (อ่าน 125) 08 มี.ค. 61
610228ประชาสัมพันธ์ประกาศของ คุรุสภา (อ่าน 134) 08 มี.ค. 61
ปฏิทินปฏิบัติงานปลายภาค งานวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 2/60 (อ่าน 225) 07 มี.ค. 61
610221ประกวดวาดภาพ (อ่าน 83) 06 มี.ค. 61
610214เยาวชนรุ่นใหม่ต่อต้านยาเสพติด (อ่าน 110) 06 มี.ค. 61
610221การทำภาพยนต์สั้น (อ่าน 71) 06 มี.ค. 61