โรงเรียนปากพูน
193 หมู่ 8   ตำบลปากพูน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7577-4155
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวจากกลุ่มบริหารวิชาการ
610221การทำภาพยนต์สั้น (อ่าน 35) 06 มี.ค. 61
610214เยาวชนรุ่นใหม่ต่อต้านยาเสพติด (อ่าน 45) 06 มี.ค. 61
610221ประกวดวาดภาพ (อ่าน 36) 06 มี.ค. 61