โรงเรียนปากพูน
193 หมู่ 8   ตำบลปากพูน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7577-4155
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวจากกลุ่มบริหารวิชาการ
610703ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทางวิชาการ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (อ่าน 74) 11 ก.ค. 61
610627ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2561+ (อ่าน 84) 03 ก.ค. 61
610626เชิญเข้ารับการอบรมการสร้างเครื่องบินพลังงานยางด้วยหลักอากาศพลศาสตร์ (อ่าน 76) 02 ก.ค. 61
610625โครงการ NJ Spelling Bee 2018 (อ่าน 79) 02 ก.ค. 61
610622ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศิลปหัตกรรมร่วมกับเยาวชนและภาคการศึกษา (อ่าน 72) 02 ก.ค. 61
610619ประชาสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อ่าน 68) 02 ก.ค. 61
610619เชิญร่วมอบรม การเพิ่มพูนทักษะการสอนเศรษฐศาสตร์สำหรับผู้สอนระดับมัธยม (อ่าน 82) 02 ก.ค. 61
610619เชิญร่วมโครงการประกวดโครงงานเศรษฐกิจพอเพียงระดับภูมิภาค (อ่าน 59) 02 ก.ค. 61
610619เชิญเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ระดับ ม ปลาย (อ่าน 54) 02 ก.ค. 61
610612เชิญอบรมวิธีการสอนภาษาไทย (อ่าน 87) 02 ก.ค. 61
610606เชิญร่วมโครงการพัฒนานักสังคมศาสตร์รุ่นเยาว์ (อ่าน 54) 02 ก.ค. 61
610515ขอเชิญร่วมประกวดร้องเพลงกล่อมลูก4ภาค (อ่าน 55) 02 ก.ค. 61
610508ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา (อ่าน 46) 02 ก.ค. 61
610622ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมโครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว ปี61 (อ่าน 81) 26 มิ.ย. 61
610221ขอเชิญร่วมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งและวงดนตรีสากล (อ่าน 73) 26 มิ.ย. 61
610620ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ พลังเล็กเปลี่ยนโลกปี6 (อ่าน 112) 26 มิ.ย. 61
610109ขอเชิญร่วมทดสอบความพร้อมนักเรียนม.ปลาย PRE TCAS62 (อ่าน 80) 26 มิ.ย. 61
610620ขอเชิญครูเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (อ่าน 68) 26 มิ.ย. 61
610620จัดทำข้อมูลปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (อ่าน 68) 22 มิ.ย. 61
610615การประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์+ (อ่าน 76) 19 มิ.ย. 61
610613การคัดเลือกเด็กดีเด่นเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (อ่าน 102) 18 มิ.ย. 61
610612ประชาสัมพันธ์โครงการ เต้น เติม ฝัน Dance to your dream (อ่าน 113) 18 มิ.ย. 61
610612การประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนการงานอาชีพ (อ่าน 91) 18 มิ.ย. 61
610522ขอเชิญเข้าร่วมประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท (อ่าน 79) 12 มิ.ย. 61
610608หลักต้านทุจริตศึกษา (อ่าน 80) 12 มิ.ย. 61
610601ขอเชิญร่วมประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน (อ่าน 88) 12 มิ.ย. 61
610520ขอเชิญร่วมแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยาชิงโล่พระราชทานฯ (อ่าน 99) 07 มิ.ย. 61
610505โครงการPTTEP Teenergy ปีที่ 5 (อ่าน 110) 07 มิ.ย. 61
610531การคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ หว้ากอ ครั้งที่35 (อ่าน 252) 06 มิ.ย. 61
610511ประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์SCG2561 (อ่าน 87) 06 มิ.ย. 61
610510ประชาสัมพันธ์การประกวดศิลปกรรมPMAC2019WorldArtContest (อ่าน 71) 06 มิ.ย. 61
610503การประกวดนวัตกรรมสีเขียว2561 (อ่าน 74) 06 มิ.ย. 61
610530การประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 68) 04 มิ.ย. 61
610516การแข่งขันASMOT Thai ปี 2561 (อ่าน 78) 01 มิ.ย. 61
610320การจัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูฯ (อ่าน 59) 23 พ.ค. 61
600517ขอเชิญเข้าร่วมโครงการนักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่2 (อ่าน 78) 23 พ.ค. 61
610516การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโครงการ ข.ว.สร้างโอกาส (อ่าน 105) 23 พ.ค. 61
610209การจัดประกวดโครงงานสะเต็มศึกษารอบคัดเลือก (อ่าน 75) 23 พ.ค. 61
610522รับฟังการประชุมทางไกล การประเมินความพึงพอใจของประชาชน (อ่าน 140) 22 พ.ค. 61
610516การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพ (อ่าน 78) 22 พ.ค. 61