โรงเรียนปากพูน
193 หมู่ 8   ตำบลปากพูน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7577-4155
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวจากกลุ่มบริหารวิชาการ
610622ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมโครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว ปี61 (อ่าน 58) 26 มิ.ย. 61
610221ขอเชิญร่วมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งและวงดนตรีสากล (อ่าน 52) 26 มิ.ย. 61
610620ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ พลังเล็กเปลี่ยนโลกปี6 (อ่าน 84) 26 มิ.ย. 61
610109ขอเชิญร่วมทดสอบความพร้อมนักเรียนม.ปลาย PRE TCAS62 (อ่าน 65) 26 มิ.ย. 61
610620ขอเชิญครูเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (อ่าน 50) 26 มิ.ย. 61
610620จัดทำข้อมูลปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (อ่าน 56) 22 มิ.ย. 61
610615การประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์+ (อ่าน 58) 19 มิ.ย. 61
610613การคัดเลือกเด็กดีเด่นเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 (อ่าน 81) 18 มิ.ย. 61
610612ประชาสัมพันธ์โครงการ เต้น เติม ฝัน Dance to your dream (อ่าน 90) 18 มิ.ย. 61
610612การประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนการงานอาชีพ (อ่าน 70) 18 มิ.ย. 61
610522ขอเชิญเข้าร่วมประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท (อ่าน 61) 12 มิ.ย. 61
610608หลักต้านทุจริตศึกษา (อ่าน 62) 12 มิ.ย. 61
610601ขอเชิญร่วมประกวดเล่าเรื่องประสบการณ์เยาวชน (อ่าน 66) 12 มิ.ย. 61
610520ขอเชิญร่วมแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยาชิงโล่พระราชทานฯ (อ่าน 76) 07 มิ.ย. 61
610505โครงการPTTEP Teenergy ปีที่ 5 (อ่าน 90) 07 มิ.ย. 61
610531การคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ หว้ากอ ครั้งที่35 (อ่าน 208) 06 มิ.ย. 61
610511ประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์SCG2561 (อ่าน 68) 06 มิ.ย. 61
610510ประชาสัมพันธ์การประกวดศิลปกรรมPMAC2019WorldArtContest (อ่าน 52) 06 มิ.ย. 61
610503การประกวดนวัตกรรมสีเขียว2561 (อ่าน 60) 06 มิ.ย. 61
610530การประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (อ่าน 54) 04 มิ.ย. 61
610516การแข่งขันASMOT Thai ปี 2561 (อ่าน 72) 01 มิ.ย. 61
610320การจัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูฯ (อ่าน 46) 23 พ.ค. 61
600517ขอเชิญเข้าร่วมโครงการนักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่2 (อ่าน 63) 23 พ.ค. 61
610516การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโครงการ ข.ว.สร้างโอกาส (อ่าน 68) 23 พ.ค. 61
610209การจัดประกวดโครงงานสะเต็มศึกษารอบคัดเลือก (อ่าน 64) 23 พ.ค. 61
610522รับฟังการประชุมทางไกล การประเมินความพึงพอใจของประชาชน (อ่าน 131) 22 พ.ค. 61
610516การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพ (อ่าน 64) 22 พ.ค. 61
610510ประชาสัมพันธ์อบรมลูกเสือป้องกันยาเสพติด (อ่าน 53) 22 พ.ค. 61
610507แจ้งวันสอนธรรมศึกษา (อ่าน 46) 22 พ.ค. 61
610502สมัครโครงการส่งเสริมเวทีเพื่อพัฒนาหลักสูตรสพฐ อาชีวะ+ (อ่าน 44) 22 พ.ค. 61
610502ขอเชิญร่วมกิจกรรมและประกวดสื่อสร้างสรรค์ กบจูเนียร์ปี10 (อ่าน 61) 22 พ.ค. 61
610502การประกวดดนตรีไทย ขลุ่ย (อ่าน 36) 22 พ.ค. 61
610501สอบชิงทุงนักเรียนแลกเปลี่ยน (อ่าน 32) 22 พ.ค. 61
610501เชิญสมัครเป็นสมาชิกOBECLINE2018 (อ่าน 33) 22 พ.ค. 61
610430โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ (อ่าน 33) 22 พ.ค. 61
610423ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (อ่าน 37) 22 พ.ค. 61
610330ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมเยาชนเพื่อทำวิจัยท้องถิ่น (อ่าน 31) 22 พ.ค. 61
610510ส่งคำสพฐ-ยกเลิกมฐ การเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (อ่าน 53) 22 พ.ค. 61
610320การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต61 (อ่าน 109) 30 เม.ย. 61
การอบรมเชิงปฏิบัติการ DT (Design and technology) พื้นฐานการขับเคลื่อนนวัตกรรม (อ่าน 122) 09 เม.ย. 61