โรงเรียนปากพูน
193 หมู่ 8   ตำบลปากพูน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7577-4155
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวจากกลุ่มบริหารวิชาการ
621120โครงการก่อการครู ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ (อ่าน 34) 22 พ.ย. 62
620514ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมมูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (อ่าน 219) 12 ก.ค. 62
620410การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน แ (อ่าน 267) 10 เม.ย. 62
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้น (อ่าน 185) 05 เม.ย. 62
ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ (อ่าน 153) 03 เม.ย. 62
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัยฯ (อ่าน 183) 03 เม.ย. 62
620303ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมเยาวชน เพื่อทำงานวิจัยท้องถิ่นฯ (อ่าน 191) 03 เม.ย. 62
620307การอบรมครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอนสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล (อ่าน 186) 08 มี.ค. 62
620304การแข่งขัน Young Inventors Challenge 2019 (อ่าน 158) 05 มี.ค. 62
620123ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมเพื่อขอรับสนับสนุนงานวิจัยท้องถิ่นฯ (อ่าน 161) 27 ก.พ. 62
620121ประชาสัมพันธ์การสอบระดับความสามารถภาษาอังกฤษ CU-TEP (อ่าน 173) 04 ก.พ. 62
620115เชิญเข้าร่วมค่ายการเงินธนาคารธิสโก้ (อ่าน 179) 04 ก.พ. 62
611225เชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่ (อ่าน 142) 11 ม.ค. 62
611212ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ PIM Young Creating Program (อ่าน 197) 11 ม.ค. 62
620103ขอความร่วมมือคัดเลือกเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่9-2562 (อ่าน 256) 09 ม.ค. 62
611214ขอเชิญครู นักเรียน เยี่ยมชมกิจกรรมในงาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561" (อ่าน 191) 18 ธ.ค. 61
611207การดำเนินงานตามมติที่ประชุม United Nation Inter Agency Task Force Mission to Thailand (อ่าน 182) 18 ธ.ค. 61
611128การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์62 (อ่าน 177) 11 ธ.ค. 61
611121ประชาสัมพันธ์โครงการ Eek-D's Pre-ONET (อ่าน 213) 11 ธ.ค. 61
611120ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยทางวิทยาศาสตร์ฯ (อ่าน 212) 11 ธ.ค. 61
611128ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันดินโลก (อ่าน 174) 04 ธ.ค. 61
611121การสอบคัดเลือกผู้แทนนักเรียนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (อ่าน 193) 24 พ.ย. 61
611101ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการThai Science Camp ม ปลาย (อ่าน 204) 24 พ.ย. 61
611107พิจารณาการเหมาชมภาพยนต์เรื่องโนราห์ (อ่าน 199) 14 พ.ย. 61
611026การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล (อ่าน 211) 14 พ.ย. 61
610927การรับสมัครสอบวัดความรู้นักเรียนชั้นม3 (อ่าน 209) 14 พ.ย. 61
611009ประชาสัมพันธ์การสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาตร์ (อ่าน 161) 06 พ.ย. 61
611026การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล (อ่าน 142) 30 ต.ค. 61
610927การรับสมัครสอบวัดความรู้นักเรียนชั้นม3 (อ่าน 156) 30 ต.ค. 61
ดาวน์โหลดตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 280) 28 ต.ค. 61
610928ขอเชิญร่วมประกวดร้องเรือเด็กรางวัลถ่วยพระราชทานฯ (อ่าน 178) 01 ต.ค. 61
610928การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู (อ่าน 189) 01 ต.ค. 61
610927การรับสมัครสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย (อ่าน 188) 01 ต.ค. 61
610913ขอเชิญส่งครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการสิงห์แดงสัญจรครั้งที่ 10(ภาคใต้) (อ่าน 201) 26 ก.ย. 61
เกียรติบัตรงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 453) 26 ก.ย. 61
คณะครูและบุคลากรฯ โรงเรียนปากพูน ประชุมทำความเข้าใจและดำเนินการจัดทำโปรแกรม SESA1.0 (อ่าน 220) 25 ก.ย. 61
610925โครงกำรพัฒนำทักษะและประกวดผลงำนด้ำนศิลปะนักเรียน (อ่าน 189) 25 ก.ย. 61
610910ประชาสัมพันธ์รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา (อ่าน 188) 12 ก.ย. 61
610905ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมเกมและการเรียนรู้ (อ่าน 192) 12 ก.ย. 61
610904ประชาสัมพันธ์โครงการ Dek-D's Pre-admission TCAS'62 (อ่าน 181) 12 ก.ย. 61