โรงเรียนปากพูน
193 หมู่ 8   ตำบลปากพูน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7577-4155
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวจากกลุ่มบริหารวิชาการ
610928ขอเชิญร่วมประกวดร้องเรือเด็กรางวัลถ่วยพระราชทานฯ (อ่าน 23) 01 ต.ค. 61
610928การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู (อ่าน 25) 01 ต.ค. 61
610927การรับสมัครสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย (อ่าน 25) 01 ต.ค. 61
610913ขอเชิญส่งครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการสิงห์แดงสัญจรครั้งที่ 10(ภาคใต้) (อ่าน 26) 26 ก.ย. 61
เกียรติบัตรงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 24) 26 ก.ย. 61
คณะครูและบุคลากรฯ โรงเรียนปากพูน ประชุมทำความเข้าใจและดำเนินการจัดทำโปรแกรม SESA1.0 (อ่าน 37) 25 ก.ย. 61
610925โครงกำรพัฒนำทักษะและประกวดผลงำนด้ำนศิลปะนักเรียน (อ่าน 39) 25 ก.ย. 61
610910ประชาสัมพันธ์รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา (อ่าน 38) 12 ก.ย. 61
610905ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมเกมและการเรียนรู้ (อ่าน 36) 12 ก.ย. 61
610904ประชาสัมพันธ์โครงการ Dek-D's Pre-admission TCAS'62 (อ่าน 37) 12 ก.ย. 61
610827ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือก ม1 ม4 โรงเรียนสาธิต มอ (อ่าน 34) 12 ก.ย. 61
610829โครงการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ มูลนิธิโทเร (อ่าน 43) 10 ก.ย. 61
610817ขอเชิญส่งผลงานการประกวดโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (อ่าน 40) 10 ก.ย. 61
610731ขอเชิญส่งนักเรียนร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศ61 มรภนศ (อ่าน 43) 08 ส.ค. 61
610803ส่งรายการอบรม ประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการ มอ สุราษฎร์ (อ่าน 52) 07 ส.ค. 61
610720ขอเชิญร่วมกิจกรรม ม.อ.วิชาการ 2561 (อ่าน 52) 01 ส.ค. 61
610719ประชาสัมพันธ์โครงการ กรุงไทยต้นกล้าสีขาว ปีที่ 12 (อ่าน 39) 01 ส.ค. 61
610719ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์สวนภูมิภาค (อ่าน 39) 01 ส.ค. 61
610718ขอเชิญร่วมอบรม การประยุกต์ใชงานระบบดิจิทัลคอลเลกชันเพื่อสร้างความทรงจำนครศรีธรรมราช (อ่าน 35) 01 ส.ค. 61
610718ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง สื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล Thai OER (อ่าน 33) 01 ส.ค. 61
610716ขอความร่วมมือแจ้งให้ครูวิทยาศาสตร์สมัครรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ (อ่าน 32) 01 ส.ค. 61
610709ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าชั้น ม4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (อ่าน 37) 01 ส.ค. 61
610720โครงการGSBเติมฝันปั้นดาวคุณธรรมสู่รั้วมหาวิทยาลัย61 (อ่าน 81) 23 ก.ค. 61
610719ประชาสัมพันธ์โครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ปี12 (อ่าน 119) 20 ก.ค. 61
610709โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่าง สพฐ กับ แคนาดา (อ่าน 85) 11 ก.ค. 61
610703ขอเชิญเข้าร่วมอบรมทางวิชาการ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (อ่าน 55) 11 ก.ค. 61
610628ประชาสัมพันธ์กิจกรรม งาน มอ วิชาการ 61 (อ่าน 57) 11 ก.ค. 61
610628ประชาสัมพันธ์การประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน (อ่าน 57) 11 ก.ค. 61
610627ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2561+ (อ่าน 66) 03 ก.ค. 61
610626เชิญเข้ารับการอบรมการสร้างเครื่องบินพลังงานยางด้วยหลักอากาศพลศาสตร์ (อ่าน 52) 02 ก.ค. 61
610625โครงการ NJ Spelling Bee 2018 (อ่าน 58) 02 ก.ค. 61
610622ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศิลปหัตกรรมร่วมกับเยาวชนและภาคการศึกษา (อ่าน 52) 02 ก.ค. 61
610619ประชาสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อ่าน 46) 02 ก.ค. 61
610619เชิญร่วมอบรม การเพิ่มพูนทักษะการสอนเศรษฐศาสตร์สำหรับผู้สอนระดับมัธยม (อ่าน 58) 02 ก.ค. 61
610619เชิญร่วมโครงการประกวดโครงงานเศรษฐกิจพอเพียงระดับภูมิภาค (อ่าน 45) 02 ก.ค. 61
610619เชิญเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ระดับ ม ปลาย (อ่าน 41) 02 ก.ค. 61
610612เชิญอบรมวิธีการสอนภาษาไทย (อ่าน 58) 02 ก.ค. 61
610606เชิญร่วมโครงการพัฒนานักสังคมศาสตร์รุ่นเยาว์ (อ่าน 41) 02 ก.ค. 61
610515ขอเชิญร่วมประกวดร้องเพลงกล่อมลูก4ภาค (อ่าน 32) 02 ก.ค. 61
610508ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา (อ่าน 31) 02 ก.ค. 61