โรงเรียนปากพูน
193 หมู่ 8   ตำบลปากพูน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7577-4155
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวจากกลุ่มบริหารวิชาการ
610522รับฟังการประชุมทางไกล การประเมินความพึงพอใจของประชาชน
610522รับฟังการประชุมทางไกล 
ด้วย สพฐ. โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กำหนดการประชุมทางไกล (Converence) ชี้แจงการดำเนินการตามโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการในขั้นตอนการลงทะเบียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2561,14:44   อ่าน 176 ครั้ง