โรงเรียนปากพูน
193 หมู่ 8   ตำบลปากพูน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7577-4155
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : บทเรียนออนไลน์ รายวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายเสฏฐพงษ์ สุดชี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2561,19:28  อ่าน 402 ครั้ง
รายละเอียด..