ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เรื่อง นำเพื่อนเล่าเพื่อน
ชื่ออาจารย์ : นายอารักษ์ ยอดรักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 2563,10:17  อ่าน 556 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนออนไลน์ รายวิชาพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายเสฏฐพงษ์ สุดชี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2561,19:28  อ่าน 830 ครั้ง
รายละเอียด..