โรงเรียนปากพูน
193 หมู่ 8   ตำบลปากพูน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7577-4155
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
การทำส้มตำ
ุ6/2 กลุ่มที่ 1
รายละเอียดผลงาน


โรงเรียนปากพูน โครงงานอาชีพ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2560 

ครูผู้สอน นายบดินทร์ ทองอนันต์โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2561,22:34   อ่าน 126 ครั้ง