โรงเรียนปากพูน
193 หมู่ 8   ตำบลปากพูน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7577-4155
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ระบบนิเวศในน้ำ กลุ่ม 1
นางสาวภาวิณี เครือศรี
รายละเอียดผลงาน
กิจกรรม สำรวจระบบนิเวศในน้ำ โรงเรียนปากพูน ผลงานของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ปีการศึกษา 2560
วันที่ พฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561


โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2561,21:09   อ่าน 145 ครั้ง