โรงเรียนปากพูน
193 หมู่ 8   ตำบลปากพูน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7577-4155
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานนักเรียน การผลิตสื่อสร้างสรรค์ (27พ.ย.60)

โรงเรียนปากพูน ร่วมกับหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยากรจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดโครงการสร้างสื่อ สร้างสรรค์ สร้างสัมพันธ์คนรุ่นใหม่ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมชัยชุมพล โรงเรียนปากพุน 

ผลงานของนักเรียนจำนวน 6 กลุ่ม ดังนี้
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2561,00:00   อ่าน 298 ครั้ง