โรงเรียนปากพูน
193 หมู่ 8   ตำบลปากพูน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7577-4155
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวแจ้งนักเรียน
เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ

หมวดหมู่

เกียรติบัตรทั้งหมด

นักเรียน

ครู

1

ภาษาไทย

โหลดทั้งหมด

11

11

 

2

คณิตศาสตร์

โหลดทั้งหมด

10

8

   
 

3

วิทยาศาสตร์

โหลดทั้งหมด

32

10

   
 

4

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โหลดทั้งหมด

22

19

   
 

5

สุขศึกษา และพลศึกษา

โหลดทั้งหมด

68

26

   
 

6

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

-

0

0

   
 

7

ศิลปะ-ดนตรี

-

0

0

   
 

8

ศิลปะ-นาฏศิลป์

-

0

0

   
 

9

ภาษาต่างประเทศ

โหลดทั้งหมด

3

3

   
 

10

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โหลดทั้งหมด

22

13

   
 

11

คอมพิวเตอร์

โหลดทั้งหมด

4

2

   
 

12

หุ่นยนต์

-

0

0

   
 

13

การงานอาชีพ

โหลดทั้งหมด

35

23

   
 

14

เรียนรวม - ภาษาไทย

โหลดทั้งหมด

7

5

   
 

15

เรียนรวม - ศิลปะ

โหลดทั้งหมด

2

2

   
 

16

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โหลดทั้งหมด

2

2

   
 

17

ศูนย์อาเซียน

โหลดทั้งหมด

2

2

   
 

18

ศูนย์ศิลปะพื้นบ้าน

-

0

0

   
 

19

ศูยน์เศรษฐกิจพอเพียง

-

0

0

   
 

 

รวม

 

220

126

   

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2562,00:00   อ่าน 840 ครั้ง