โรงเรียนปากพูน
193 หมู่ 8   ตำบลปากพูน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7577-4155
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวจากกลุ่มบริหารวิชาการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ DT (Design and technology) พื้นฐานการขับเคลื่อนนวัตกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

DT (Design and technology) พื้นฐานการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 1 ปฏิบัติการ DT (Design and technology) พื้นฐานการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยี

สาหรับระดับประถมศึกษา วันที่ 19-20 เมษายน 2561

กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคานวณ และการออกแบบ&เทคโนโลยี

สาหรับระดับมัธยมศึกษา วันที่ 26-27 เมษายน 2561


RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2561,15:54   อ่าน 160 ครั้ง