โรงเรียนปากพูน
193 หมู่ 8   ตำบลปากพูน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7577-4155
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เกียรติบัตรงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561
เกียรติบัตรกิจกรรมแข่งขันโรงเรียนปากพูน สพม. เขต ๑๒ (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561 
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช, โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ 
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561


ลำดับหมวดหมู่เกียรติบัตรทั้งหมดนักเรียนครู
1ภาษาไทยโหลดทั้งหมด77

2คณิตศาสตร์โหลดทั้งหมด108

3วิทยาศาสตร์โหลดทั้งหมด4222

4สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโหลดทั้งหมด1711

5สุขศึกษา และพลศึกษาโหลดทั้งหมด4315

6ศิลปะ-ทัศนศิลป์-00

7ศิลปะ-ดนตรี-00

8ศิลปะ-นาฏศิลป์-00

9ภาษาต่างประเทศโหลดทั้งหมด54

10กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโหลดทั้งหมด148

11คอมพิวเตอร์โหลดทั้งหมด43

12หุ่นยนต์-00

13การงานอาชีพโหลดทั้งหมด1915

14เรียนรวม - ภาษาไทยโหลดทั้งหมด32

15เรียนรวม - ศิลปะโหลดทั้งหมด22

16เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยีโหลดทั้งหมด33


รวม
169100

โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2561,12:55   อ่าน 176 ครั้ง