โรงเรียนปากพูน
193 หมู่ 8   ตำบลปากพูน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7577-4155
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เหรียญทองแดง งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561

เหรียญทองแดง

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช, โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีฯ
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับหมวดหมู่รายการคะแนนเหรียญอันดับนักเรียนครู
1ภาษาไทยการฟัง ม.1-ม.360ทองแดง91.เด็กชายแมนเจ๊ะสุโหลง
1.นางสาวมนัญญาเมืองทรัพย์
2วิทยาศาสตร์การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.368.39ทองแดง81.เด็กชายขวัญโดมบุญทิศ
2.เด็กชายสุธาเทพประสารศรี
1.นายสมคะเณภิรมย์รักษ์
2.นายฮาเรสจิเตะ
3วิทยาศาสตร์การแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทยิงไกล ม.1-ม.368.93ทองแดง101.เด็กชายกิตติศักดิ์รัตนมณี
2.เด็กชายประณัยเพชรชูช่วย
3.เด็กชายพงธิวาจิตจำลอง
4.เด็กชายพรพนมบุญรัตย์
5.เด็กชายอภิศักดิ์สุขเกษม
1.นายสมคะเณภิรมย์รักษ์
2.นางสาวอัตติมาแขกนุ้ย
4วิทยาศาสตร์การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ (รถบรรทุกไข่) ม.4-ม.667.7ทองแดง151.นางสาวจินตปาตีทองคำ
2.นางสาวจิราพรโต๊ะหลงหมาด
3.นางสาวชมาพรชีแก้ว
1.นายสมคะเณภิรมย์รักษ์
2.นายฮาเรสจิเตะ
5สุขศึกษา และพลศึกษาการแข่งขันทักษะฟุตซอลยิงประตู (ม.ปลาย หญิง) ม.4-ม.665ทองแดงรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1.นางสาวจารวีสุขศรี
2.นางสาวชมาพรชีแก้ว
3.นางสาวทักษิณาแดงเดช
4.นางสาวนารีนารถพุทธสาระพันธ์
5.นางสาววรรณพรชมเชย
1.นายสานนท์เลิศวิริยะการณ์
6ภาษาต่างประเทศการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.663.25ทองแดง111.นายปัญญพนต์ คำเอียด
1.นางสาวศรีสุดาบุญแสวง
7กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตอบปัญหาห้องสมุด ม.1-ม.360ทองแดง91.เด็กชายทวีศักดิ์ชูจันทร์
2.เด็กหญิงวชิราภรณ์ศรีนาค
1.นายอารักษ์ยอดรักษ์
8คอมพิวเตอร์การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.368.6ทองแดง91.เด็กชายจักรกฤษณ์แก้วคงจันทร์
2.เด็กชายพรณรงค์เกิดสมกาล
1.นายบดินทร์ทองอนันต์
2.นางอุดมเภรีกุล
9การงานอาชีพตอบปัญหาช่างอุตสาหกรรม ม.4-ม.660ทองแดง81.นายรัฐพงศ์ขวดทอง
1.นายบดินทร์ทองอนันต์
10เรียนรวม - ศิลปะการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.365ทองแดง41.เด็กชายเตชินท์โนวรัตย์
1.นางจิตราสังข์เกื้อ
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2561,09:50   อ่าน 156 ครั้ง