โรงเรียนปากพูน
193 หมู่ 8   ตำบลปากพูน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7577-4155
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐานโรงเรียนปากพุน (ปี59-63)

    วันนี้ขอประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 เรื่อง แต่งตังคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมีวาระการเป็นคณะกรรมการ ในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2559 ถึง 29 มีนาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ มี 9 คน ดังนี้

  1. นายปราโมทย์ ถาวรพราหมณ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ
  2. นายอดุล ยลธรรม์ธรรม   ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ
  3. นายเสฏฐพงษ์ สุดชี ผู้แทนครู   กรรมการ
  4. พันโทรณซิต โตคชเวช   ผู้แทนองค์กรชุมชน   กรรมการ
  5. นางกระจาย ชวาสิทธิ์   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กรรมการ
  6. นายเจริญ ทองแก้วจันทร์   ผู้แทนศิษย์เก่า   กรรมการ
  7. นายอุเสน อนันทขาล   ผู้แทนองค์กรศาสนา   กรรมการ
  8. ร้อยตารวจเอกณรงค์ จตุทอง   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ
  9. ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพูน     กรรมการและเลขานุการ

โดยคณะกรรมได้มีการประชุม ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชัยชุมพล โรงเรียนปากพูน เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนปากพูน 

ดูภาพกิจกรรม คลิกที่นี่ครับ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2561,00:00   อ่าน 144 ครั้ง