ภาพกิจกรรม
โรงเรียนปากพูน เข้าร่วมประชุมและรับเกียรติบัตร สถานศึกษาส่งเสริมครูดีไม่มีอบายมุขต้นแบบ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายสุพจน์ จงจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพูน   เข้าร่วมประชุม "สถานศึกษาต้นแบบ ส่งเสริมครูดีไม่มีอบายมุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และสร้างภูมิคุ้มภัยให้เด็กและเยาวชน” ซึ่งจัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับศูนย์ควบคุมป้องกันสารเสพติดและปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้การสนับสนุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   พร้อมรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “โรงเรียนปากพูน” เป็นสถานศึกษาส่งเสริมครูดีไม่มีอบายมุขต้นแบบ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประทุมมาศ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2566,10:57   อ่าน 17 ครั้ง