ภาพกิจกรรม
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมชัยชุมพล โรงเรียนปากพูน
วันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นำโดยนายสุพจน์ จงจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพูน และนายพบศิริ ขวัญเกื้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากพูน ได้ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อรับทราบถึงการเตรียมการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ ภายในโรงเรียน และร่วมกันวางแนวทางการจัดการเรียนการสอน วางแผนงาน เพื่อความพร้อมในการเปิดภาคเรียนใหม่
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2566,11:03   อ่าน 37 ครั้ง