ภาพกิจกรรม
ศิษย์เก่า รุ่น ๔๐โรงเรียนปากพูน บริจาคเงิน เพื่อเป็นทุนการศึกษา แก่นักเรียนโรงเรียนปากพูน
  วันพุธที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. คุณจันทร์เพ็ญ สีพาไชย   ศิษย์เก่าโรงเรียนปากพูน รุ่น ๔๐ พร้อมครอบครัว บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนปากพูน จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท โดยมีนายสุพจน์ จงจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครูโรงเรียนปากพูนให้การต้อนรับ
  ทางโรงเรียนปากพูนขอขอบพระคุณ และจะนำเงินจำนวนนี้มอบแก่นักเรียน เป็นทุนการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนอย่างมีคุณภาพต่อไป


โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2566,21:20   อ่าน 57 ครั้ง