ภาพกิจกรรม
พิธีสักการะบูชาพระชัยชุมพล และท้าวเวสสุวรรณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนปากพูน
วันเสาร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ นำโดยนายสุพจน์  จงจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพูน และนายพบศิริ  ขวัญเกื้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากพูน พร้อมคณะครูปัจจุบันและครูเก่าโรงเรียนปากพูน พร้อมทั้งตัวแทนนักเรียนโรงเรียนปากพูน ร่วมพิธีสักการะบูชาพระชัยชุมพลพระประจำโรงเรียน และท้าวเวสสุวรรณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนปากพูน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนปากพูนสืบไป
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2566,13:45   อ่าน 71 ครั้ง