ภาพกิจกรรม
การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
  โรงเรียนปากพูน ดำเนินการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เพื่อเข้าศึกษาโรงเรียนปากพูนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
  วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รายงานตัวและมอบตัว
  วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รายงานตัวและมอบตัว
  โดยมีคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปากพูน ดำเนินการมอบตัวและให้การต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี


โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2566,13:42   อ่าน 67 ครั้ง