ภาพกิจกรรม
การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นำโดยนายสุพจน์ จงจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพูน และนายพบศิริ ขวัญเกื้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากพูน  ได้ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕   การประชุมได้มีการสรุปภาพรวมการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียน รวมถึงรับทราบการดำเนินการของฝ่ายทั้ง ๕ ฝ่ายของโรงเรียนปากพูน และร่วมกันวางแนวทางการจัดการเรียนการสอน วางแผนงานนโยบาย  ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อพัฒนาโรงเรียนปากพูนต่อไป
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2566,18:01   อ่าน 79 ครั้ง