ภาพกิจกรรม
พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
       วันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียนปากพูนจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนปากพูน  
      โดยมีนายสุพจน์ จงจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพูน เป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน                  ณ ห้องประชุมชัยชุมพล โรงเรียนปากพูน
      ทางโรงเรียนปากพูนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาทุกคน   และขอให้นักเรียนทุกคนมีความสุขความเจริญเทอญ


โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2566,10:45   อ่าน 72 ครั้ง