ภาพกิจกรรม
ประชุมภาคีเครือข่าย ว่าด้วยระเบียบทรงผมนักเรียนโรงเรียนปากพูน
วันพุธที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นำโดยนายสุพจน์ จงจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพูน นายพบศิริ ขวัญเกื้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากพูน     พร้อมด้วยตัวแทนครู ตัวแทนนักเรียน ตัวแทนผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา  และผู้แทนผู้นำองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
  ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวปฏิบัติการไว้ทรงผมนักเรียนโรงเรียนปากพูน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
เพื่อเป็นการปฏิบัติการไว้ทรงผมนักเรียนให้เป็นไปในทางเดียวกัน และเหมาะสมกับสภาพความเป็นนักเรียน
ณ ห้องประชุมชัยชุมพล โรงเรียนปากพูน


โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2566,19:14   อ่าน 77 ครั้ง