ภาพกิจกรรม
โครงการการใช้เทคโนโลยี เพื่อการสื่อสาร (ICT) ของนักเรียนโรงเรียนวัดศรีมงคล
      วันอังคารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ด้วยโรงเรียนวัดศรีมงคล กำหนดจัดโครงการการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร (ICT) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี การสืบค้นความรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและการนำเสนอข้อมูลผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๖๖ คน
    โรงเรียนวัดศรีมงคลขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยมี     คุณครูปิยวรรณ เทพดำรงค์ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนปากพูน
ดูรูปภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2566,11:28   อ่าน 32 ครั้ง