ภาพกิจกรรม
กิจกรรม "ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ชาติไทยภูมิภาค : ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช “นครแห่งอารยธรรม งามล้ำพระพุทธศาสนา ศรีธรรมราชา อาณาจักรตามพรลิงค์”
วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นำโดยนายสุพจน์ จงจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพูน และนายพบศิริ ขวัญเกื้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากพูน พร้อมคณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย ภูมิภาค : ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช “นครแห่งอารยธรรม งามล้ำพระพุทธศาสนา ศรีธรรมราชา อาณาจักรตามพรลิงค์” ดยมี ดร.เกศทิพย์  ศุภวานิช  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สวนศรีธรรมโศกราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2566,13:46   อ่าน 51 ครั้ง