ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสูทกรรม ของลูกเสือเนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนปากพูน ประจำปีการศึกษา 2565
วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียนปากพูนจัดกิจกรรม  สูทกรรม ของลูกเสือเนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ซึ่งสูทกรรมเป็นวิชาที่ว่าด้วยการทำอาหารชาวค่าย ในหลักสูตรการศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    วิชาลูกเสือ-เนตรนารี เป็นอีกวิชาหนึ่งทีนักเรียนจะต้องเรียน ในการเรียนรู้  สูทกรรมเวลาเข้าค่ายพักแรมหรือเวลาการออกค่ายแต่ละแห่ง จึงมีการบูรณาการให้เข้ากับสถานที่แต่ละแห่ง ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ ทุกคนต้องทำกับข้าว ทำอาหารรับประทานร่วมกัน
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2566,19:49   อ่าน 62 ครั้ง