ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านการพูด การโต้วาทีแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “การศึกษาต่อระหว่างสายสามัญ และสายอาชีพ”
วันพุธ ที่ 4 มกราคม 2566  กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา ที่ 4 เข้ามา     จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการพูดโต้วาทีแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “การศึกษาต่อระหว่าง การศึกษาสายสามัญ และการศึกษาสายอาชีพ” เพื่อให้เยาวชนได้แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล และพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะในการพูดภาษาไทยอย่างถูกต้อง โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คณะครูเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องโสต โรงเรียนปากพูน
ดูรูปภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2566,09:59   อ่าน 37 ครั้ง