ภาพกิจกรรม
การประชุมสานสัมพันธ์ครูผู้ปกครองนักเรียน และชั้นเรียน Classroom Meeting ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นำโดยนายสุพจน์  จงจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพูน นายพบศิริ  ขวัญเกื้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากพูน พร้อมด้วยคณะบริหาร และคณะครูโรงเรียนปากพูน จัดการประชุมสานสัมพันธ์ครูผู้ปกครองนักเรียน และชั้นเรียน Classroom Meeting ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบถึง การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทางโรงเรียน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร    นักเรียนเรียนดี และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน บรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ผู้ปกครองนักเรียนต่างให้ความร่วมมือ มาร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง 
ดูรูปภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2565,17:14   อ่าน 69 ครั้ง