ภาพกิจกรรม
ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เยี่ยมชมการแข่งขันกีฬาเปตอง
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมการแข่งขันกีฬาเปตอง กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ “นครศรีธรรมราชเกมส์” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔–๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕      รอบคัดเลือกภาค ๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายสุพจน์  จงจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพูน นายพบศิริ  ขวัญเกื้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากพูน พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2565,16:53   อ่าน 123 ครั้ง