ภาพกิจกรรม
พิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงเรียนปากพูนนำโดย นายสุพจน์  จงจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพูน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี วางพวงมาลา และบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันวชิราวุธ ซี่งตรงกับวันที่ ๒๕ พฤศจิกายนของทุกปี ในปีนี้เหล่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนปากพูน จัดพิธีถวายราชสดุดีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์เป็นผู้ให้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยขึ้น  และยังเป็นการเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์สืบต่อไป
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2565,16:51   อ่าน 123 ครั้ง