ภาพกิจกรรม
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๓๐ ประจำปี ๒๕๖๕ "หัตถศิลป์สืบสาน วิชาการก้าวหน้า พัฒนาเมืองนคร เกียรติขจรสู่สากล“ ระหว่างวันที่ ๑๖–๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายสุพจน์  จงจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพูน และนายพบศิริ  ขวัญเกื้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากพูน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมงานและนำนักเรียนเข้าแข่งขันในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๓๐ ประจำปี ๒๕๖๕ "หัตถศิลป์สืบสาน วิชาการก้าวหน้า พัฒนาเมืองนคร เกียรติขจรสู่สากล“ จัดในระหว่างวันที่ ๑๖–๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช และโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราช
ดูรูปภาพเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2565,19:46   อ่าน 137 ครั้ง