ภาพกิจกรรม
โรงเรียนปากพูน ขอขอบคุณ สํานักงานทางหลวงที่ ๑๖ กรมทางหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ความอนุเคราะห์ในการปรับปรุง และย้ายป้ายบอกทางโรงเรียนปากพูน
วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายสุพจน์  จงจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพูน และนายพบศิริ  ขวัญเกื้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียน   ปากพูน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปากพูน ขอขอบคุณสํานักงานทางหลวงที่ ๑๖ กรมทางหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการปรับปรุงและย้ายป้ายบอกทางโรงเรียนปากพูน    เพื่อเพิ่มทัศนะวิสัยในการมองเห็นป้ายโรงเรียนปากพูน และอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปโรงเรียนปากพูน
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2565,19:28   อ่าน 27 ครั้ง