ภาพกิจกรรม
ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และครูแนะแนว ครั้งที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
วันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายสุพจน์  จงจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพูน และนายพบศิริ  ขวัญเกื้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากพูนและนางสาวณิชารีย์ แก้วมณี ครูแนะแนว ได้เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมศรีธรรมราช อาคารสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา   จังหวัดนครศรีธรรมราช
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2565,19:25   อ่าน 24 ครั้ง