ภาพกิจกรรม
การส่งมอบสมาร์ตโฟนให้กับนักเรียนทุน ของมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล
วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นายสุพจน์ จงจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพูน และนางสาวณิชารีย์ แก้วมณี ครูฝ่ายแนะแนว ส่งมอบสมาร์ตโฟน SAMSUNG รุ่น A03 จำนวน 1 เครื่อง ให้กับเด็กชายปัญญากร  ประสารศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนปากพูน มอบให้เนื่องโอกาสได้รับทุนของมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ไว้สำหรับประกอบการเรียนของนักเรียน ศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ๆ ในรูปแบบออนไลน์ ทางโรงเรียนปากพูนขอขอบพระคุณมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ไว้เป็นอย่างสูง
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2565,14:47   อ่าน 42 ครั้ง