ภาพกิจกรรม
ประชุมหัวหน้าฝ่าย เตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมชัยชุมพล โรงเรียนปากพูน
วันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายสุพจน์ จงจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพูน และนายพบศิริ ขวัญเกื้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากพูน ได้ประชุมหัวหน้าฝ่ายทั้ง ๕ ฝ่ายของโรงเรียนปากพูน ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อรับทราบถึงการเตรียมการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ ภายในโรงเรียน และร่วมกันวางแนวทางการจัดการเรียนการสอน วางแผนงาน เพื่อความพร้อมในการเปิดภาคเรียนใหม่
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2565,17:16   อ่าน 50 ครั้ง