ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 โรงเรียนปากพูนกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งเน้นกิจกรรมจะเป็นแบบ Base Activity (ฐานกิจกรรม) ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ การทดลองการลงมือปฏิบัติ การตอบคำถาม มีฐานการเรียนรู้ 2 ฐาน คือ
⭐️ฐานปั้นน้ำเป็นตัว
⭐️ฐานรถพลังลม
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2565,13:55   อ่าน 59 ครั้ง