ภาพกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนปากพูน ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 โรงเรียนปากพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช กำหนดการจัดกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสร้างความสามัคคีภายในสถาบัน ด้านทักษะ สุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ์ ยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างความสามัคคี ณ สนามกีฬาโรงเรียนปากพูน 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2565,11:45   อ่าน 61 ครั้ง