ภาพกิจกรรม
การอบรม“รู้เท่าทันภัยออนไลน์... ความเข้มแข็งที่สร้างได้ จากครูสู่นักเรียน”
สืบเนื่องจากครูภาณุมาศ สืบสาย และครูปิยวรรณ เทพดำรงค์ ได้เข้าร่วมการอบรมโครงการ ''The Next Solution : สู่สังคมสุขภาวะ การพัฒนาศักยภาพครูต้นแบบ'' เพื่อสร้างเสริมศักยภาพให้เป็นครูต้นแบบด้านการู้เท่าทันภัยออนไลน์ จึงได้นำมาขยายผลถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00น.
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2565,17:54   อ่าน 70 ครั้ง