ภาพกิจกรรม
รับมอบนโยบายแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนปากพูน ร่วมกันต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช พร้อมคณะ ในโอกาสมาเยี่ยมเยียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนปากพูน พร้อมมอบนโยบายแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  ณ ห้องประชุมชัยชุมพล โรงเรียนปากพูน ทางโรงเรียนปากพูนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2565,20:17   อ่าน 7 ครั้ง