ภาพกิจกรรม
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนปากพูนจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกและแสดงความกตัญญูกตเวที ต่อครู อาจารย์ ทั้งปัจจุบันและอดีต ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนปากพูน
ดูรูปภาพเพื่อเติมคลิก
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2565,13:28   อ่าน 46 ครั้ง