ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนปากพูน
โรงเรียนปากพูนได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2565,20:10   อ่าน 29 ครั้ง