ภาพกิจกรรม
พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ วันเกียรติยศ ประจำปี ๒๕๖๔
โรงเรียนปากพูนขอแสดงความยินดีกับคุณครูเสฏฐพงษ์ สุดชี และคุณครูเนตรนภา  ศรีประเสริฐ ที่ได้รับรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม "ครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู" ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ขอให้เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่ศรัธาสืบไป
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2565,19:47   อ่าน 32 ครั้ง