ภาพกิจกรรม
กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน"

ด้วยทางโรงเรียนปากพูน ได้มีนโยบายร่วมกับเทศบาลเมืองปากพูน ผู้น าชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน เพื่อ พัฒนาอาคาร สถานที่ สภาพภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม ภายในและรอบบริเวณรอบๆโรงเรียนให้มีความสะอาด สวยงาม และปลอดภัยกับนักเรียน ตลอดถึงเป็นการทำความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งจะดำเนินการในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อให้การจัดกิจกรรมและดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2565,13:29   อ่าน 60 ครั้ง