ภาพกิจกรรม
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา “แบบมีส่วนร่วม” ครั้งที่ 1
โรงเรียนปากพูนได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา “แบบมีส่วนร่วม” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2565,13:22   อ่าน 15 ครั้ง