ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
Stop And Safe You โครงการหยุด “หยุด ความสูญเสียคนรัก ต้องจากไปอย่างไม่มีวันกลับ” ทุกชีวิตมีค่า มาช่วยกันลดอุบัติเหตุกันเถิด
วันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงพยาบาลมหาราชร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากพูน จัดโครงการ Stop And Safe You โครงการหยุด “หยุด ความสูญเสียคนรัก ต้องจากไปอย่างไม่มีวันกลับ” ทุกชีวิตมีค่า มาช่วยกันลดอุบัติเหตุกันเถิด เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเคารพกฎจราจร ขับรถมีวินัย ขับรถอย่างมีสติ และขับรถมีน้ำใจ เพื่อสร้างความปลอดภัยกับเพื่อร่วมทาง และลดอุบัติเหตุ ลดความสูญเสียชีวิต ณ ห้องประชุม โรงเรียนปากพูน 

โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2564,15:22   อ่าน 109 ครั้ง