ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้บริหารกลุ่มวีรไทย ณ ห้องประชุมชัยชุมพล โรงเรียนปากพูน

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้บริหารกลุ่มวีรไทย เข้าร่วมประชุมผ่าย video conference เพื่อขับเคลื่อนแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการ ณ  ห้องประชุมชัยชุมพล โรงเรียนปากพูน 

โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2564,14:17   อ่าน 149 ครั้ง