ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
631008ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้มีทักษะคิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหา และการทำงานร่วมกับผู้อื่น

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 โรงเรียนปากพูนจัดกิจกรรมโครงส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้มีทักษะคิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหา และการทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งเป็นโครงการของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ซึ่งประกอบด้วย นายอลงกรณ์ คำแดงดี และนายพลากร เพชรสุภา ช่วยกันจัดโครงการนี้ขึ้นมา


ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่

โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2563,10:50   อ่าน 369 ครั้ง