ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมฟุตบอลสัมพันธ์พี่น้อง ปากพูน

        โรงเรียนปากพูน นำโดยครูธงชัย ศักดามาศ ร่วมกับคณะศิษย์เก่าโรงเรียนปากพูน ร่วมกันจัดกิจกรรม กิจกรรมฟุตบอลสัมพันธ์พี่น้อง ปากพูน ซึ่งได้จัดมาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 
ในปี พ.ศ. 2563 นี้ จากการจัดงานกีฬาสัมพันธ์ปากพูน ได้รับมอบทุนการศึกษาให้น้องๆ ยอดรวม 37000 บาท ดังนี้
1.ทุนเหลือจากการจัดงาน 10000 บาท
2. ศิษย์เก่าโรงเรียนปากพูนรุ่น 33 บริจาค 3000 บาท
3. ศิษย์เก่าโรงเรียนปากพูนรุ่น 34 บริจาค 4000 บาท
4. ศิษย์เก่าโรงเรียนปากพูนรุ่น 35 บริจาค 2000 บาท
5. ศิษย์เก่าโรงเรียนปากพูนรุ่น 38 บริจาค 1000 บาท
6. ศิษย์เก่าโรงเรียนปากพูนรุ่น 30 บริจาค 17000 บาท
รวม 37000 บาท

เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับศิษย์ปัจจุบัน โรงเรียนปากพูนต่อไป ต้องขอบคุณคณะศิษย์เก่าโรงเรียนปากพูนและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา


วิดีโอ

 

 

โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2563,09:16   อ่าน 209 ครั้ง