โรงเรียนปากพูน
193 หมู่ 8   ตำบลปากพูน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7577-4155
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนปากพูน ได้รับเกียรติจาก ครูสมคะเณ ภิรมย์รักษ์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปากพู เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ให้แก่คณะครูและบุคลากรโรงเรียนปากพูน

ดูรูปภาพทั้งหมดคลิก
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2563,23:29   อ่าน 94 ครั้ง