โรงเรียนปากพูน
193 หมู่ 8   ตำบลปากพูน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7577-4155
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพภายใน เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งที่ 4
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพภายใน เพื่อเตรียมประเมินคุณภาพภายนอกครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 4- 5 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม อ. ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2563,10:36   อ่าน 127 ครั้ง