โรงเรียนปากพูน
193 หมู่ 8   ตำบลปากพูน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7577-4155
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวันมี่ 13 - 15 ม.ค. 2563
โรงเรียนปากพูนจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวันมี่ 13 - 15 ม.ค. 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววังปลาแงะ ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

ดูภาพเข้าค่ายลูกเสือวันที่ 1 คลิกที่นี่
ูภาพเข้าค่ายลูกเสือวันที่ 2 คลิกที่นี่
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2563,09:43   อ่าน 281 ครั้ง