โรงเรียนปากพูน
193 หมู่ 8   ตำบลปากพูน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 0-7577-4155
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม"ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยนักเรียนพี่เลี้ยง"
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2562,09:53   อ่าน 103 ครั้ง